บริษัท เจเอส เทค จำกัด

     บริการล้างเครื่องจักร, Clean Machine, ทำความสะอาดเครื่องจักร, ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ล้างเครื่องจักร, ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

     ขายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ให้เช่า, รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำหน่าย แปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค มีบริการซ่อม ศูนย์บริการ, ซ่อม-ล้างตะกันที่เกิดขิ้นในอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

 - High Pressure Water Jet Cleaning
 - งานล้างด้วยระบบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (300 บาร์ - 1,500 บาร์) 
 - งานถอดประกอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
 - งานทำความสะอาดด้วยเคมีคอล
 - งานล้างทำความสะอาดฐานขุดเจาะก๊าซและน้ำมัน
 - งาน Re-tube
 - งานล้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 - ทำความสะอาดเครื่องจักร

HIGH PRESSURE WATER JET SERVICE

     High-Pressure Water is an amazing cleaning tool. Correctly applide, it can be a huge benefit by minimizing downtime and controlling cleaning expenses. Js Tech has great high-pressure cleaning resources for applications ranging from cleaning flat surfaces to the indsidex of pipes, tube, containers and tanks.

 - DRY ICE BLASTING

 - DRY ICE BLASTING APPLICATION

 - CLEANING PROCESS AND MACHINE  PRINCIPAL

 - DRY ICE BLASTING

 - CLEANING PROCESS AND MACHINE PRINCIPAL

 - HIGH PRESSURE WATER JET EQUIPMENT LIST

 - CHEMICAL CLEANING

 - RETUBE AND RECONDITIONING

 - STANDARD & SPECIAL LIST ACCESSORIES

 - SAFETY PROTECTION EQUIPMENT 

Contact Mobile : 086-326-8956