อบรมความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้)

รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : อบรมความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
อบรมความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้)

อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ(4 ผู้) สำหรับ
1. ผู้อนุญาต
2. ผู้ควบคุมงาน
3. ผู้ช่วยเหลือ/เฝ้าระวัง
4. ผู้ปฏิบัติงาน
โดยหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์
ทำงานจริงในที่อับอากาศมากกว่า 10 ปี