ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   สลิงกันสะบัด พร้อมใบรับรองแรงดึง