ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท เจเอส เทค จำกัด
      เป็นผู้ชำนาญการด้านการให้บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Cleaning service) มากกว่า 10 ปี เช่น
- งานทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูง (High pressure water jet cleaning)
- งานล้างถัง ล้างท่อ ล้างหอกลั่น ล้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และล้างคอนเดนเซอร์
ด้วยเครื่องล้างระบบกึ่งอัตโนมัติ (Tank cleaning, Pipe cleaning, Column, Cleaning, Heat Exchanger Cleaning and Condenser Cleaning with Semi automatic cleaning machine)
- งานทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแหง (Dry ice blasting)
- งานทำความสะอาดด้วยเคมี (Chemical cleaning)
- งานขันโบลท์-นัทด้วยระบบไฮโดรลิค (Hydraulic torque and Bolt Tension)
- งานในที่อับอากาศและบริการฝึกอบรมสำหรับทำงานในที่อับอากาศ (Confined space work and Confine spaced Training)
ให้เช่า-ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม (Machine and Equipment for Sale and for Rent) เช่น
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High pressure water jet machine 250-2,800 bar)
- อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง (High pressure water jet accessories, Gun and valve, water jet Hose,water jet nozzle)
- เครื่องพ่นน้ำแข็งแหง (Dry ice blasting Machine)
- ประแจไฮโดรลิคและเครื่องยืดน็อต (Hydraulic torque wrench and Bolt Tension)
- อุปกรณ์ถ่างหน้าแปลนและจัดหน้าแปลน (Flange sprader and Flange alignment)
- เครื่องวัดแก๊สสำหรับงานอับอากาศ (Gas detector)
- สลิงกันสะบัดพร้อมใบรับรองผลการทดสอบแรงดึง (Whip check with Tension Test Certificate)
- ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง 2,800 บาร์ มาตรฐานยุโรป (Water jet protection Suit Protection Level : 2,800 bar with EC.89-686-EEC)